Zespół Towarzystwa Pomocy Polakom (Relief Society for Poles)

Organizacji TPP (Relief Society for Poles) przewodzi Zarząd i Rada Powierników.

Obecnie Prezesem Zarządu jest Janusz Sikora Sikorski, a kwestiami administracji zajmuje się Kierowniczka Sekretariatu Anna Smith.

Janusz Sikora-Sikorski
PREZES ZARZĄDU

Anna Smith
KIEROWNICZKA SEKRETARIATU