Relief Society For Poles – Coronavirus

Wsparcie ze środków  Funduszu TPP (Relief Society For Poles – Coronavirus) dostępne jest wyłącznie dla indywidualnych Polaków i polskich rodzin zamieszkałych w tym czasie w UK, którzy znajdują się w wyjątkowo trudnym położeniu finasowym z powodu epidemii Coronavirusa.

Fundusz został utworzony przez Towarzystwo Pomocy Polakom (TPP, Relief Society For Poles Trust). Jest to organizacja charytatywna zarejestrowana 26/03/1986, w Anglii i Walii No 327128, pod adresem 55 Princes Gate, Exhibition Road, London SW7 2PN.

Wsparcie Funduszu

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć Fundusz, prosimy o wpłatę na poniższe konto:

Relief Society For Poles – Coronavirus

Sort Code: 30-93-68

Account Number: 22473368

Wszelkie dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie Privacy Notice.

Fundusz zostanie zamknięty 31/12/2020. Jeżeli w tym dniu będą na tym koncie jakiekolwiek fundusze, zostaną one przekazane i użyte na cele charytatywne Relief Society for Poles Trust (Towarzystwu Pomocy Polakom).

Aplikacja o Grant

Jeżeli chcą Państwo aplikować o grant z funduszu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu i wypełnienie poniższego formularza.

  • Potrzebne będą referencje od dwóch osób: podając ich dane potwierdzają Państwo ich zgodę, aby skontaktował się z nimi przedstawiciel TPP.
  • Fundusz przyznaje jednorazowe granty do wysokości £250.
  • Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, skontaktujemy się z Państwem w sposób podany przez Państwa w formularzu, aby uzgodnić szczegóły przesłania grantu.

1. Imię*

2. Nazwisko*

3. Adres email*

Wymagany jest przynajmniej jeden numer telefonu kontaktowego (stacjonarny lub komórkowy), jeżeli jest to możliwe, prosimy o podanie dwóch numerów kontaktowych:
4a. Telefon kontaktowy 1*

4b. Telefon kontaktowy 2

5. Adres zamieszkania*

6. Stan zamieszkania* (proszę wybrać jedną opcję):

7. Czy pod tym adresem mieszkają dzieci?* (Jeśli tak, proszę napisać ile).

8. Stan cywilny*

9. Stan zatrudnienia* (proszę wybrać jedną opcję):

Jeśli wybrali Państwo "inne", proszę sprecyzować:

10. UZASADNIENIE PODANIA*
Proszę opisać przyczyny złożenia podania o zapomogę związanego z wyjątkową, osobistą sytuacją finansową w związku z epidemią Coronavirusa.

11. REFERENCJE
Potrzebne są dwie osoby, które poprą to podanie – może to być np. ksiądz, pracownik socjalny, osoba znana w środowisku polskim; osoba ta powinna znać aplikanta przez co najmniej dwa lata.

OSOBA KONTAKTOWA 1
Imię i Nazwisko*

Adres*

Email*

Telefon*

OSOBA KONTAKTOWA 2
Imię i Nazwisko*

Adres*

Email*

Telefon*

Jeśli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, proszę o kontakt w następującej formie (proszę wybrać jedną opcję)*:

Uwagi:

1. Poszczególne zapomogi będą przyznawane w wysokości do £250.00
2. Decyzja o przyznaniu grantu lub odmowie jest ostateczna, bez żadnego obowiązku podania przyczyny odmowy. Tylko osoby, którym grant będzie przyznany będą zawiadomione.
3. Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji skontaktujemy się.
4. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z referentami; prosimy ich o tym uprzedzić.
5. Informacje podane w aplikacji oraz te uzyskane od referentów będą użyte wyłącznie w celu weryfikacji i rozpatrzenia podania o grant, procesowania wypłaty, kontaktu z aplikantem i referentami w sprawach związanych z tym podaniem, a także w przypadku pozytywnie rozpatrzonych podań, zgodnie z wymaganiami prawa i przepisów, rachunkowości, wewnęcznej księgowości i ewidencji Relief Society for Poles. Poza tym, dane zawarte w podaniu i otrzymane w referencjach nie będą przekazane osobom trzecim. Podania nie zatwierdzone będą natychmiast zniszczone.

Wszelkie dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie Privacy Notice.

Pole obowiązkowe:

Aby chronić formularz przed spam-em, prosimy o rozwiązanie poniższego równania: