Rodzina i edukacja dzieci

BULLYING

 

Bullying UK
Strona zawiera informacje dla dzieci, rodziców oraz profesjonalisów na temat bulingu dzieci
Strona: http://www.bullying.co.uk/

Kidscape
Strona: https://www.kidscape.org.uk/

Wróć do góry

CIĄŻA / MACIERZYŃSTWO

Informacje ogólne oraz dostępne serwisy:
http://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/pages/pregnancy-and-baby-care.aspx#

Wróć do góry

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

 

Council for Disabled Children
Strona: https://councilfordisabledchildren.org.uk/resources-and-help/im-parent

Baza organizacji oferujących pomoc rodzicom zajmującym się niepełnosprawnym dzieckiem
Strona: https://councilfordisabledchildren.org.uk/sites/default/files/uploads/resources/SEND%20Orgs%20Info%20Sheet.pdf

National Network of Parent Carer Forums
Strona: http://www.nnpcf.org.uk/who-we-are/

Family Fund
Wsparcie finansowe dla rodzin zajmujących się niepełnosprawnym dzieckiem
Strona: https://www.familyfund.org.uk/

Contact a family
Strona: https://www.cafamily.org.uk/

Wróć do góry

EDUKACJA W SYSTEMIE BRYTYJSKIM

W Wielkiej Brytanii rodzice mają prawny obowiązek zapisać dziecko do szkoły. Obowiązek nauki szkolnej obowiązuje do 18 roku życia. Więcej informacji na temat edukacji dzieci można znaleźć na stronie:

Polska Macierz Szkolna
http://www.polskamacierz.org/dla-rodzicow/british-mainstream-education/

Edukacja dzieci – informacje ogólne
Citizen Advice:
https://www.citizensadvice.org.uk/family/education/school-education/

Edukacja dzieci w domu:
Home Education Advisory Service
https://www.heas.org.uk/

IPSEA – Independent Parental Special Education Advice
http://www.ipsea.org.uk/

Wróć do góry

POLSKIE SZKOŁY SOBOTNIE

Większość szkół sobotnich jest zarejestrowanych w organizacji Polska Macierz Szkolna. Na jej stronie można także znaleźć szkołę w swojej okolicy:

http://www.polskamacierz.org/dla-rodzicow/znajdz-szkole-w-swojej-okolicy/

Wróć do góry

PORADY ORAZ INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Centrum Pomocy FAMILIA
Polskojęzyczny serwis pomocowy dla rodzin z dziećmi poniżej 18 roku życia.
Telefon: 07809904386
Strona: http://www.pinuk.online/pl/centrum-familia/

Family Rights Group
Porady dla rodziców
Telefon: 0808 801 0366 (czynny poniedziałek – piątek 9:30 – 15:00)

Family Lives
Telefon: 0808 800 2222 (poniedziałek – piątek 9:00 – 21:00, w weekendy 10:00 -15:00)
Strona: www.familylives.org.uk

Action for Children
Wsparcie i porady dla rodziców
Strona: https://www.actionforchildren.org.uk/support-for-parents

Dofinansowanie kosztu opieki nad dziećmi
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/help-with-childcare-costs

Wróć do góry

PRZEJĘCIE OPIEKI NAD DZIECKIEM PRZEZ URZĄD GMINY (Local Authority)

 

„Care order” oznacza przejęcie opieki nad dzieckiem przez lokalny urząd gminy/miasta. W takiej sytuacji urząd pełni funkcję rodzica, gdy dziecku grozi niebezpieczeństwo (fizyczne lub emocjonalne) lub gdy rodzic nie jest w stanie zajmować się dzieckiem. Więcej informacji:

https://www.citizensadvice.org.uk/family/looking-after-people/children-and-local-authority-care/

 

Children in Need” – każdy urząd gminy/miasta jest zobowiązany do zabezpieczenia dzieciom odpowiedniej opieki. Departament opieki społecznej urzędu czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i stara się wspierać rodziny, które przechodzą różnego rodzaju trudności. Więcej informacji:

https://www.citizensadvice.org.uk/family/looking-after-people/local-authority-services-for-children-in-need/

Wróć do góry

WSPARCIE I POMOC DLA DZIECI I ICH RODZIN

 

NSPCC
Największa organizacja brytyjska zajmująca się niesieniem wsparcia dla dzieci, rodziców i opiekunów. Telefony informacyjne są czynne całą dobę.

Infolinia dla dzieci:
Childline  0800 1111
Strona: www.childline.org.uk.

Infolinia dla dorosłych: 0808 800 5000
Strona: www.nspcc.org.uk

CAMHS
Serwis zajmujący się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, jest częścią brytyjskiej służby zdrowia NHS
Strona: http://mycamhschoices.org/what-is-camhs/

CAMHS NHS
Informacja dla rodziców dotycząca serwisu CAMHS
Strona: http://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/mental-health-services-explained/Pages/camhs-information-for-parents.aspx

Rodzaje pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży – NHS
Strona: http://www.nhs.uk/Livewell/youth-mental-health/Pages/Youth-mental-health-help.aspx

MIND
Krajowa organizacja oferująca wsparcie psychologinczne
Strona: https://mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/

Young Minds
Informacja dla rodziców dotycząca zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Telefon: 0808 802 5544 (czynny poniedziałek – piątek, w godzinach 9:30 – 4:00)
Strona: www.youngminds.org.uk

Wróć do góry

ZABURZENIA JEDZENIA

Beat
Telefon: 0845 634 1414 (dorośli) lub 0345 634 7650 (poniżej 25 roku życia)
Strona: www.b-eat.co.uk

Wróć do góry

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Citizen Advice
Sprawy rodzinne
https://www.citizensadvice.org.uk/family/

 

Advice Now
http://www.advicenow.org.uk/topics/family-and-personal

 

Child Tax Credit
http://royaldeaftax.org.uk/pages/help-with-child-benefit

 

Maternity leave
Zasiłek macierzyński
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/maternity-pay-and-leave

 

Working Families
http://www.workingfamilies.org.uk/

 

Prawa kobiet w ciąży w miejscu pracy
https://www.gov.uk/working-when-pregnant-your-rights

 

Prawa do tumczasowego mieszkania dla ofiar przemocy domowej
http://www.housing-rights.info/02_10_Women.php

 

National Family Mediation
Mediacje rodzinne
http://www.nfm.org.uk/

 

Family Lives
http://www.familylives.org.uk/how-we-can-help/confidential-helpline/

 

Child Law Advice
http://childlawadvice.org.uk/information-pages/legal-aid-for-family-law-matters/

 

My CAMHS Choices
Lista serwisów udzielajacych wsparcia dla dzieci i młodzieży
http://mycamhschoices.org/help/

 

EASS Equality Advisory & Support Service
Problem dyskryminacji
http://www.equalityadvisoryservice.com/app/home

Wróć do góry