POMOC DLA OFIAR

Policja

Policja – jeśli jest potrzeba skorzystania z tłumacza należy powiedzieć: Polish

999 – kontakt w sprawach nagłych (112 z telefonu komórkowego)

101 – infolinia policji

Informacja o sposobie zgłaszania przestępstw oraz uzyskania pomocy:
https://www.police.uk/information-and-advice/reporting-crime/

Wsparcie i informacje dla ofiar i świadków przestępstw:
https://www.met.police.uk/victim_support/

Wróć do góry

Pomoc dla ofiar przestępstw

Victim Support – serwis wspierający ofiary przestępstw porzez pomoc praktyczna oraz wsparcie emocjonalne. Incydenty i przestepstwa nie muszą być zgłoszone na policje, aby uzyskać pomoc.
Strona: https://www.victimsupport.org.uk/
Infolinia: 08081689111

Victims’ Information Service – baza informacyjna i porady dla ofiar różnego rodzaju przestępstw (pomoc także dla bliskich poszkodowanych osób)
Strona: https://www.victimsinformationservice.org.uk/

Crimestoppers – jest niezależną organizacja charytatywną oferujacą pomoc osobom, które są ofiarami przestepstwa. Raport można także złożyć anonimowo.
Strona: www.crimestoppers-uk.org
Infolinia: 0800555111
W języku polskim: ww.crimestoppers-uk.org/pl/

SupportLine – serwis oferujący wsparcie prewencyjne dla osób znajdujących siee w trudnej sytuacji. Jest skierowny przede wszystkim dla osób pozostających w izolacji lub majacych trudności w uzyskaniu wsparcia, informacji i pomocy.
Strona: www.supportline.org.uk
Infolinia: 01708 765200
Email: info@supportline.org.uk

Odszkodowania dla ofiar przestępstw: www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Wróć do góry

Dysryminacja i hate crime

 

True Vision  – zgłoszenie przestępstw
Strona: www.report-it.org.uk

Stop Hate UK – jest organizacją charytatywną, oferujacą niezależną pomoc dla ofiar przestępstw z nienawiści.
Strona: www.stophateuk.org
Infolinia: 08001381625 czynna 24 godziny na dobę
07717 989 025 – wiadomości tekstowe
Email: talk@stophateuk.org

Ulotka Stop Hate – po polsku www.stophateuk.org/wp-content/uploads/2010/06/Polish.pdf
Wróć do góry

Przemoc domowa (eng. domestic violence)

Infolinia krajowa: 08082000247 – czynna całą dobę, można skorzystac z polskiego tłumacza

Polski telefon zaufania – Nowe życie bez przemocy – 08000614004 – czynny w środy i piątki www.nowezyciebezprzemocy.co.uk/

Rodzaje przemocy:

  • fizyczna
  • emocjonalna
  • finansowa
  • seksualna

Pomoc dla mężczyzn, którzy sa ofiarami przemocy domowej: http://www.mensadviceline.org.uk/

Zgłoszenie przemocy domowej:
www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk/
www.gov.uk/report-domestic-abuse

Zgłoszenie przemocy domowej dotyczacej dzieci
NSPCC
Strona: https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/report-abuse/

Informacje dodatkowe:
www.citizensadvice.org.uk/family/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-organisations-which-give-information-and-advice/

Organizacje pomocowe dla ofiar przemocy domowej:

Women’s Aid (tłum. pomoc kobietom)
Strona: www.womensaid.org.uk/

National Centre for Domestic Violence (tłum. narodowe centrum do spraw przemocy domowej)
Strona: www.ncdv.org.uk/

Refuge (tłum. schronienie)
Strona: http://www.refuge.org.uk/

Rights of Women (tłum. prawa kobiet)
Strona: http://rightsofwomen.org.uk/news/domestic-violence-injunction-handbook/

Wróć do góry

Stalking – nękanie

National Stalking Help Line – 08088020300
Strona: https://www.suzylamplugh.org/Pages/FAQs/Category/anti-stalking

National Stalking Advocacy Service02038664107
Strona: www.paladinservice.co.uk/

Harrasment – informacje i dostępne serwisy
Strona: http://www.supportline.org.uk/problems/stalking.php

Wykorzystanie seksualne
Strona: https://www.citizensadvice.org.uk/family/gender-violence/rape-and-sexual-assault/

Digital Trust – bezpieczeństwo w internecie
Strona: http://www.digital-trust.org/

Equality Advisory Support Service
Strona: http://www.equalityadvisoryservice.com/app/help

Wróć do góry