Odpowiednik zameldowania: electoral roll

Więcej informacji: www.gov.uk/electoral-register

Rejestracja jest obowiązkowa w momencie otrzymania listu zobowiązującego do rejestracji. Brak rejestracji wiąże się z karą pieniężną.

Rejestracja nie jest wyłącznie związana z głosowaniem w wyborach. Jest także swego rodzaju potwierdzeniem zamieszkania. Jest bardzo pomocna w przypadku starania się o różne kredyty, ponieważ zwiększa punkty kredytowe (ang. credit score).

Rejestracji dokonuje się internetowo lub drogą pocztową. W procesie rejestracji wymagany jest numer ubezpieczenia NINo (National Insurance Number).