Ubezpiecznie National Insurance Number

Więcej informacji: https://www.gov.uk/national-insurance/overview

Polski odpowiednik: numer NIP

NINO jest niezbędny, jeśli jest się zatrudnionym lub prowadzi się działalność gospodarczą. Numer ten jest  ściśle związany z ubezpieczniem krajowym (National Insurance). Osoby zarabiające powyżej określonej kwoty sa zobowiązane opłacania ubezpieczenia. Wysokość składek jest ściśle związana z przysługującymi zasiłkami oraz składkami emerytalnymi. W Wielkiej Brytanii organem rozliczjącym ubezpiecznienie jest DWP – Department for Work and Pensions, który jest odpowiednikiem polskiego ZUS-u.

Sugerowane jest zgłoszenie się po NINO przed rozpoczęciem pracy lub krótko po rozpoczęciu zatrudnienia.

Jak załatwić NINo: przewodnik rejestracji National Insurance Number (NINo)

Źródło: https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

  1. Umów spotkanie z doradcą
    Umów się telefonicznie na rozmowę rejestracyjną (interview) dzwoniąc pod numer tel. 0345 600 0643. Doradca ustali dzień i godzinę spotkania w biurze Job Centre. Otrzymasz także list potwierdzający, w którym będą podane wymagane dokumenty, które należy dostarczyć podczas wizyty.
  2. Spotkanie w Job Centre
    Następnym krokiem jest spotkanie z doradcą w Job Centre, na które należy się stawić z dokumentami. Najczęściej są nimi: dokumenty tożsamości oraz potwierdzenie adresu (np. wyciąg z konta bankowego lub rachunek). Doradca przekaże informacje na temat długości oczekiwania na NINO.