Towarzystwo Pomocy Polakom (TPP) wczoraj i dziś

Kim jesteśmy

Towarzystwo Pomocy Polakom (Relief Society for Poles) jest zarejestrowaną w UK organizacją charytatywną (numer rejestracji 327128)

Cele działania Towarzystwa Pomocy Polakom (Relief Society for Poles)

  • Niesienie ulgi w ubóstwie, cierpieniu i chorobie fizycznej oraz mentalnej
  • Promocja edukacji
  • Szerzenie chrześcijańskiego dziedzictwa

Historia TPP (Relief Society for Poles)

Po zmianie sytuacji politycznej, spowodowanej cofnięciem uznania Rządowi Polskiemu na Uchodźstwie w Londynie w dniu 5 lipca 1945 i uznania przez rząd brytyjski narzuconego Polsce reżimu komunistycznego, zaistniało niebezpieczeństwo przejęcia przez ten reżim Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie wraz z jego rozległymi agenturami i delegaturami poza Anglią. Zarząd Główny PCK w Londynie nie uznał narzuconej Polsce administracji Bolesława Bieruta i zachowując swoją niezależność, nie podporządkował się, działającemu pod auspicjami nowej władzy, Zarządowi Głównemu PCK w Warszawie. Utrzymanie tej niezależności wobec presji czynników warszawskich nie było łatwe, a obawy przed przejęciem działalności PCK przez komunistyczny rząd w Warszawie nie były bezpodstawne. Do Delegatur PCK zgłaszali się przedstawiciele reżimowej organizacji w celu przejęcia majątku i działalności tych placówek. Delegaci PCK-Warszawa występowali również do czynników oficjalnych na terenach działalności Delegatur londyńskich, powodując niepotrzebne zamieszanie i konflikty, utrudniając prowadzenie tak potrzebnej działalności opiekuńczej.

W tej sytuacji należało działać i to szybko. Postanowiono zmienić nazwę organizacji na Towarzystwo Pomocy Polakom (Relief Society for Poles). W rezultacie tej zmiany działalność PCK w Londynie zostałaby prawnie przekazana Towarzystwu, zapewniając kontynuację działalności organizacji. Cele, które przyświecały PCK na obczyźnie byłyby kontynuowane przez nowopowstałą organizację, której władze, oraz pracownicy zarówno w Centrali jak i w Delegaturach pozostaliby ci sami.

Decyzję stanowiącą o podstawach działalności Relief Society for Poles, podjęła Rada Główna Stowarzyszenia Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie na swoim posiedzeniu dnia 8 listopada 1946 roku. Towarzystwo zostało zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa brytyjskiego, jako Relief Society for Poles Ltd. 17 października 1946 r, Towarzystwu temu Zarząd Główny PCK przekazał swoje działania opiekuńcze, całą swoją działalność i majątek. Dzięki temu opieka nad ludnością polską nie ustała, tylko kontynuowana była już przez nowopowstałe Towarzystwo. Członkami założycielami TPP zostali dawni działacze Polskiego Czerwonego Krzyża: Wacław Karol Bruner, Adam Ciołkosz, Rafał Cywiński, Olgierd Daniłowicz, Tytus Filipowicz, Antoni Goetz-Okocimski, Józef Haller, Bronisław Jedlewski, Wincenty Łącki, Witold Łegowski, Tadeusz Malinowski, Stanisław Olszewski, Stanisław Ozga, Anna Paszkowska, Kazimierz Płoski, Maria Ponikieska, Jadwiga Raczkiewicz, Cecylia Raczyńska, Jan Ruszkowski, Piotr Siekanowicz, Helena Sikorska, Bronisław Skolak, ks. Władysław Staniszewski, Stanisław Ścigalski i Józef Unrug.

Pierwszym prezesem Zarządu nowopowstałej organizacji została Helena Sikorska, żona generała Władysława Sikorskiego.

Struktura Organizacyjna TPP (Relief Society for Poles)

Zakres prac nowej organizacji obejmował trzy główne postulaty, te same, które należały do działań Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli:

1. Pomoc tysiącom polskich żołnierzy i ich rodzinom, którzy służyli pod dowództwem brytyjskim i którzy osiedlali się w Wielkiej Brytanii
2. Pomoc polskiej ludności cywilnej, która jako bezpaństwowcy (ang. Displaced Person) lub uchodźcy znalazła się na terenie zachodniej Europy i odmówiła powrotu do komunistycznej Polski
3. Pomoc materialna i moralna dla rodzin pozostałych w Polsce
4. Prowadzenie Biura Poszukiwań Rodzin i Informacji

Wroć do góry