PRACA ORAZ EDUKACJA DOROSŁYCH

 

EAST EUROPEAN RESOURCE CENTRE
organizacja charytatywna oferująca pomoc i doradztwo w języku polskim m.in. z zakresu prawa pracy i zatrudnienia. Pomoc jest realizowana przez telefon oraz spotkania w siedzibie organizacji w Centrum POSK (Hammersmith). Szczegóły oraz kontakt: http://www.eeac.org.uk/poverty-and-destitution/

 

ACAS
jest organizacją oferującą bezpłatną pomoc dla osób zatrudnionych oraz pracodawców. Na ich stronie można znaleźć wiele pomocnych informacji. Można także skorzystać z pomocy doradcy dzwoniąc pod numer: 0300 123 1100 http://www.acas.org.uk/

Przewodniki praw pracownika w Wielkiej Brytanii – w języku polskim

Wersja elektroniczna:
site94.rootor.com/img/20324/working-in-the-uk_pl_0110_v.pdf

Poradnik praw pracownika online:

Job Centre – rejestracja osób bezrobotnych poszukujących pracy (również z prawem do zasiłku dla bezdrobotnych – JSA Jobseeker’s Allowance) oraz osób z prawem do zasiłków zdrowotnych (ESA – Employment and Support Allowance).
www.gov.uk/contact-jobcentre-plus

Sposoby poszukiwania zatrudnienia oraz porady dotyczące procesu rekrutacji są zamieszczone na stronie serwisu doradztwa zawodowego. National Careers Service, infolinia 0800 100 900 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00 – 22:00). Można tam także znaleźć opis wszystkich zawodów istniejących w UK. Jest to bardzo pomocne z uwagi na istniejące różnice dotyczące kwalifikacji pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.
nationalcareersservice.direct.gov.uk/get-a-job

Można także skorzystać z porady doradcy zawodowego korzystając z polskiego tlumacza. Aby to zrobić, należy wybrać numer telefonu: 0800 100 900, następnie wybrać numer 5 i poprosić o „Polish interpreter”.

Rodzaje zatrudnienia oraz prawa pracowników znajdą Państwo klikając w następujący link www.gov.uk/employment-status

Zatrudnienie (employment)

Zatrudnienie przez pracodawcę na podstawie kontraktu (employment contract), który określa zasady zatrudnienia oraz warunki pracy. Pracownika i pracodawce obowiązuje prawo pracy, które jasno określa prawa i obowiązki obu stron. www.gov.uk/employment-status/employee

Kontrakty pracownicze:

https://www.gov.uk/employment-contracts-and-conditions

Trade Unions – związki zawodowe mogą okazac się pomocne w przypadku dochodzenia swoich praw w miejscu pracy. Więcej informacji:

Prawo pracy:

Podstawowe informacje z zakresu prawa pracy (w języku polskim): www.pogotowieprawne.co.uk/prawo-pracy/

Uwaga! Bardzo ważne jest, aby zaraz po uzyskaniu zartudnienia (w każdej formie) zarejestrować numer ubezpieczenia krajowego NI (NINO) National Insurance. Jest on niezbędny do różnego rodzaju rozliczeń, rejestracji oraz zatrudnienia. Procedura rejestracji została podana w zakładce REJESTRACJE.

Samozatrudnienie (self-employment)

Osoba samozatrudniona jest odpowiedzialna za  opłacanie podatków oraz ubezpieczenia. Nie przysługuje płatny urlop ani płatne chorobowe. Nie każdą pracę można wykonywać na zasadach samozatrunienia. https://www.gov.uk/employment-status/selfemployed-contractor

Pomocne informacje przed rozpoczęciem działalności na własny rachunek:

Business/Company – prowadzenie działalności gospodarczej, np. limited company jest regulowane przez Companies House. Na stronie tego serwisu można także znaleźć informacje wszystkich zarejestrowanych firm. Do wiadomości publicznej są dostępne np. dokumenty firmy i dane dyrektorów. www.gov.uk/government/organisations/companies-house

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami firm (informacje w języku polskim): http://polskie-biuro-ksiegowe.co.uk/baza-wiedzy/firma/spolka-ltd/

Informacje dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej: https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company

Praca wolontaryjna (bezpłatna)

Praca w charakterze wolontariatu pozwala na uzyskanie doświadczenia w danym zawodzie, a także możliwość bezpłatnych szkoleń. Praca wolontaryjna daje również szansę na otrzymanie płatnej pracy, np. na podobym stanowisku. Doświadczenie pracy na zasadzie wolontariatu warto wpisać do swojego CV, gdyż często jest traktowanie na równi z pracą płatną (a czasem nawet jest bardziej doceniane przez pracodawców, gdyż pokazuje zaangażowanie osoby i chęć pomocy).

Pomocne kontakty w znalezieniu pracy wolontaryjnej:

Eastern European Resource Centre – pomoc w języku polskim http://www.eeac.org.uk/poverty-and-destitution/

GOV UK https://www.gov.uk/browse/working

Citizen Advice (Cnetrum Informacji dla Mieszkańców UK) https://www.citizensadvice.org.uk/work/

National Careers Service (doradztwo zawodowe) https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/

GOV UK – pomocne informacje dla osób poszukujący pracy: https://www.gov.uk/moving-from-benefits-to-work

ACAS – (doradztwo dla pracowników i pracodawców) http://www.acas.org.uk/

Advice Now – pomocne informacje oraz kontakty do innych serwisów http://www.advicenow.org.uk/

HMRC (Urząd Podatkowy) https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

DWP (Departament Pracy oraz Emerytur) https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions

Companies House https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house

Money Advice Service https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/work-and-redundancy

Turn to Us – poradnictwo finansowe https://www.turn2us.org.uk/

Advice Now – dyskryminacja http://www.advicenow.org.uk/tags/discrimination