Krajowa służba zdrowia NHS

Więcej informacji: www.citizensadvice.org.uk/healthcare/nhs-healthcare/nhs-patients-rights/#h-registering-with-a-gp

Aby zarejestrować się w lokalnej Przychodni Zdrowia (GP – General Practice) wymagane jest potwierdzenie adresu oraz dokument tożsamości. Podczas pierwszej rejestracji nadawany jest numer NHS (NHS – National Health Service – polski odpowiednik to Narodowy Fundusz Zdrowia).

Numer ten jest zamieszczany na większości dokumentów medycznych danego pacjenta. W wyjatkowych sytuacjach dana przychodnia może odmówić rejestracji pacjenta. Należy się wtedy skontaktować z serwisem NHS

www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4