UZALEŻNIENIA

W każdej dzielnicy/gminie (borough) znajduje się lokalna przychodnia uzależnień. Informacje o lokalnej przychodni można znaleźć na stronie lokalnego urzędu (council) pod hasłem drug and alcohol service lub substance misuse. Można także skorzystać z wyszukiwarki na stronie NHS.

 

Wróć do góry

Polskojęzyczne Grupy Wsparcia 12 Kroków (bezpłatna pomoc)

 

AA – Anonimowi Alkoholicy
wspólnota 12 Kroków pomagająca osobom uzależnionym (nie jest to grupa religijna)
http://www.aa-pik-wielkabrytania.org.pl/index.php

Al-anon – Grupy Rodzinne (w których występuje problem uzależnienia od alkoholu)
http://www.al-anon.org.pl/grupy-polskoj-zyczne-.html

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików
www.dda.org.pl

GA – Anonimowi Hazardziści (mityngi w UK znajdują się na końcu listy)
http://www.anonimowihazardzisci.org/mitingi.html

SLAA – Uzależnienie od Seksu i Miłości (mityng w Londynie – Ealing oraz mityngi na skype)
http://www.slaa.pl/mityngi-slaa.html

Wróć do góry