11 listopada…

… Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
To ślad — lub — stopy.

Kamil Cyprian Norwid

Stanisław Soyka, Koncert “Sto lat”, Royal Albert Hall, Londyn, 11 listopada 2018.